Litery mówią językiem wizualnym, a dobierając odpowiedni krój pisma możesz wywołać u odbiorcy określone emocje – siłę, elegancję, spokój, bunt.  Wpływ fontu ma charakter intuicyjny i ulegają mu także Ci, którzy z projektowaniem nie mają nic wspólnego.

Rodzaje krojów pisma

Aby poznać rodzaje pisma, należy najpierw zapoznać się z fachowym słownictwem. Podstawową kwestią jest różnica pomiędzy krojem pisma a fontem. Krój pisma obejmuje całość projektu typograficznego, ze wszystkimi jego odmianami cienkimi, grubymi, ściętymi, rozszerzonymi oraz wersjami pochyłymi. Natomiast font jest konkretnym stylem w ramach kroju pisma. Przykładowo: Helvetica jest krojem pisma, a Helvetica Bold Italic fontem.

Pismo szeryfowe

Końcówki znaków posiadają ozdobniki. Pismo szeryfowe stosuje się zazwyczaj przy długich tekstach drukowanych. Jest wygodne w czytaniu i nie męczy wzroku.

Pismo bezszeryfowe

Mają proste zakończenia znaków, bez żadnych ozdobników. Stosuje się je zazwyczaj do długich teksów wyświetlanych na ekranach. Szczególnie przydatny do stosowania w telefonach lub przy tekstach w małym rozmiarze.

Pismo pisankowe

Podobne do pisma ręcznego, naśladuje kursywę pisaną ptasim piórem lub stalówką.

Pismo gotyckie (staroangielskie)

Zaprojektowane na wzór średniowiecznej techniki kaligraficznej tworzącej pismo ścięte o grubej i kanciastej kresce.

Pismo maszynowe (monospace)

Wszystkie znaki mają jednakową szerokość. Pismo maszynowe było opracowywane głównie dla maszyn do pisania i w pierwszych komputerach. Obecnie wykorzystywane głównie do wyświetlania kodu.

Pismo afiszowe

Wykorzystywane głównie do przyciągnięcia uwagi lub wytworzenia określonego nastroju.

Ksenotyp

Jest krojem, który nie mieści się w pozostałych kategoriach pisma. Może mieć bardzo udziwnioną formę.

Digbat

Inaczej pismo symboliczne lub obrazkowe. Jest zbiorem ozdobników, symboli i obrazków. Rozkwit takich krojów nastąpił wraz z rozwojem mediów cyfrowych.